Tidligere prosjekter

Vi har tidligere fullført et vellykket utbyggingsprosjekt nedenfor i samme dalføre.